Finestres

A Fusteria Ollé sempre hem cregut important obtenir la màxima qualitat en nostres finestres, ja que és la unió mes dèbil entre l’interior i l’exterior, i per això sempre hem ofert el màxim aïllament, estanquitat i seguretat.

Disposem de tres tipus de finestres:

– Finestra de fusta, per als amants purs de la bela de la fusta com a part important de la casa tant en el seu interior com en la part exterior. En la part exterior hi apliquem un tractament amb un vernís a l’aigua per a exteriors de màxima qualitat, que permet que el seu manteniment sigui molt durador.

– Finestra de fusta – alumini, oferim aquesta solució per als incondicionals de la fusta que no volen cap tipus de manteniment exterior d’aquesta. És la mateixa finestra de fusta amb un recobriment exterior d’alumini.

– Finestra de fusta – bronze, per als que busquen una cosa diferent, però amb un acabat exterior d’un material tant noble i clàssic com el bronze.