Casa del Penedès

  • Projectes

Projecte: Construcció d’un habitatge unifamiliar de tres alçades a l’Alt Penedès.

Repte: Projecte on s’inclouen diversos tipus de fusta, amb diferents tipus d’acabats i per a varis usos, que marquen ambients diferenciats en diverses zones de la casa.

Client: Particular

Arquitecte: Octavi Sánchez Inglada