Despatx Grup Bcn 5.0

  • Projectes

Projecte: Reforma del despatx del grup Bcn 5.0 que engloba els restaurants Tickets, Pakta, Bodega 1900, Hoja Santa, Niño Viejo i Enigma.

Repte: En el disseny d’aquestes oficines s’ha combinat la comoditat i l’ordre que requereix aquest tipus de local, amb la creativitat en dels per a estimular-la.

Clients: Pedro, Borja i Juan Carlos Igias, i Albert i Ferran Adrià

Arquitecte:  www.sanchezguisado.com