Loft Passatge de Sucre

El loft del Passatge de Sucre dissenyat per Rai Pinto i Triana Vives ha estat publicat a les Revistes Casa Viva Interior i Design Magazine.